Ubuntu Golang Kurulumu Komutları
17 Haziran 2018

Ubuntu Golang Kurulumu Komutları

sudo apt update

sudo apt install golang -y

Kaynak : https://github.com/golang/go/wiki/Ubuntu


Go projesinin devamlı çalışması

cd ../../etc/systemd/system/

girip

nano ile .service (golangweb.service) uzantılı dosya oluşturup içine

[Unit]

Description = Go Server

[Service]

ExecStart = /root/projects/src/_examples/follow_bot/main   //start edilecek proje yolu

User =root

Group =root

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Ctrl + o ile veya ctrl + x ile dosyayı kapatırken E diyip kaydediyoruz.

sudo systemctl enable golangweb.service // aktif et servisi

sudo systemctl start golangweb.service // service startlıyoruz.

Golang SSL Kurulumu

app install letsencrypt

letsencrypt certonly --standalone -d go.yurttutan.net

go.yurttutan.net kısmına domain yazılmalı.

go proje dosyanızda;

http.ListenAndServeTLS(":443", "/etc/letsencrypt/live/go.yurttutan.net/cert.pem", "/etc/letsencrypt/live/go.yurttutan.net/privkey.pem", nil)

şekilde kaydedip projeyi restart etmeniz gerekmektedir.

go main.go http start